–พักได้ 2 ท่าน
–เตียง 3.5 ฟุต 2 เตียง (เตียงเลื่อนติด-กันได้)